Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách và quy định chung khi tham gia nền tảng Cafe hẹn hò. Sửa đổi mới nhất ngày 10/09/2021

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng:

 • Khi sử dụng trang web của Cafe hẹn hò, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “điều kiện sử dụng”. trang web Cafe hẹn hò có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “điều kiện sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng trang web Cafe hẹn hò sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất hiển thị thông tin:

 •  trang web Cafe hẹn hò thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA. Đối tượng phục vụ chính là người dùng có nhu cầu gặp gỡ, kết bạn, hẹn hò
 • Khách hàng tham gia giao dịch mua lượt hiển thị tại trang web Cafe hẹn hò tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thực hiện đúng với quy chế và các quy định của pháp luật liên quan.
 • Mua lượt hiển thị tại trang web Cafe hẹn hò không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
 • Hoạt động mua lượt hiển thị tại trang web Cafe hẹn hò phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ:
 • – Bản quy chế này áp dụng cho tất cả các khách hàng tham gia giao dịch trên trang web Cafe hẹn hò
 • – Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng:

3.1 Quy định về tài khoản và quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

a) Quy định về tài khoản

 • Khi sử dụng dịch vụ của trang web Cafe hẹn hò, khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email và thông tin cá nhân để có được 1 tài khoản tại trang web Cafe hẹn hò. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng khi sử dụng trang web Cafe hẹn hò Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như Họ tên, địa chỉ, điện thoại…. là những thông tin của khách hàng giúp cho trang web Cafe hẹn hòphục vụ khách hàng tốt nhất.
 • Trong trường hợp thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc chúng tôi không đủ cơ sở hiển thị lượt mua hoặc liên hệ với khách hàng, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với khách hàng. Khi có những thay đổi thông tin cá nhân của khách hàng, quý khách vui lòng đăng nhập hệ thống sau đó cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại trang web Cafe hẹn hò
 • Khách hàng phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, khách hàng cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình.
 • Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình bị truy cập trái phép, quý khách hàng phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi để ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

b) Quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng

 • Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin của mình trên trang web Cafe hẹn hò bởi chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tại trang web  Cafe hẹn hò
 • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại trang web Cafe hẹn hò, khách hàng được đảm bảo những thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của trang web Cafe hẹn hò và sẽ không được chuyển giao cho một bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào.
 • Thông tin của khách hàng tại trang web Cafe hẹn hò sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi mới cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Quý khách vui lòng tham khảo thêm quyền lợi bảo mật thông tin của khách hàng chi tiết tại mục Chính sách bảo mật.

3.2 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên trang web Cafe hẹn hò

a) Quyền của khách hàng

 • – Được tiếp cận, lựa chọn các gói mua lượt hiển thị trên trang web Cafe hẹn hò
 • – Được hưởng các hỗ trợ của trang web Cafe hẹn hò và các bộ phận hỗ trợ khác để việc tạo buổi hẹn hò được thuận lợi.
 • – Khiếu nại nếu có sai sót trong việc sử dụng dịch vụ.

b) Nghĩa vụ của khách hàng

 • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký là thành viên như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý trang web Cafe hẹn hò không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống trang web Cafe hẹn hò. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 • Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Khách hàng có thể sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống trang web Cafe hẹn hò. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trang web Cafe hẹn hò về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Khách hàng cam kết những thông tin cung cấp cho trang web Cafe hẹn hò và những thông tin đang tải lên trang web Cafe hẹn hò là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên trang web Cafe hẹn hò là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.
 • Khách hàng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của trang web  Cafe hẹn hò vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của trang web Cafe hẹn hò hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích phá hoại, tạo những cuộc hẹn giả nhằm mục đích xấu. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do trang web Cafe hẹn hò cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của trang web Cafe hẹn hò trong bản Điều khoản này.
 • Khách hàng không được hành động gây mất uy tín của trang web Cafe hẹn hò dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của trang web Cafe hẹn hò.

3.3 Quyền và nghĩa vụ của trang web Cafe hẹn hò

a) Quyền của Ban quản lý trang web Cafe hẹn hò mạng xã hội trang web Cafe hẹn hò

 • Chúng tôi được phép đăng tải các gói mua lượt hiển thị và những yêu cầu của khách hàng khi tạo buổi hẹn hò
 • Đồng thời chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác được phép đăng tải, quảng bá sản phẩm tại trang web Cafe hẹn hò
 • Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các chính sách khác…Trước khi thay đổi chúng tôi sẽ thông báo tới người sử dụng trước ít nhất 07 ngày.

b) Nghĩa vụ của Ban quản lý trang web Cafe hẹn hò mạng xã hội trang web Cafe hẹn hò

 • Đảm bảo sự ổn định của trang web Cafe hẹn hò
 • Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời về các quy định, chính sách của trang web Cafe hẹn hò, các gói dịch vụ trên trang web Cafe hẹn hò
 • Đảm bảo thông tin đăng tải trên trang web Cafe hẹn hò phù hợp với quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục; đảm bảo các dịch vụ không vi phạm các quy định của pháp luật.
 • Có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho người dùng về cách thức tạo buổi hẹn hò, tiêu đề, tóm tắt về cuộc hẹn hò